Postupový klíč z oblastních kol 2024

I. Postupový klíč z oblastních kol do finále Porty v Řevnicích

Rada festivalu Porta stanovila dle znění Soutěžního řádu festivalu Porta - článku B, bodu 6, postupový klíč z oblastních kol ročníku 2024, podle kterého určí jejich pořadatelé počet postupujících do finále (semifinále) interpretační soutěže Porty 2024, která se uskuteční ve dnech 28.6 – 30.6. 2024 v Řevnicích.

Finále soutěže Porty se skládá ze SEMIFINÁLE a FINÁLE.

Přímý postup do finále Porty má jediný vítěz z každého oblastního kola, pokud byla splněna podmínka minimálního počtu soutěžících, což je nejméně sedm . Do semifinále Porty postupuje z každého oblastního kola příslušný počet účastníků dle množství soutěžních formací, které se zúčastnily soutěže oblastního kola.
Poroty vypracují protokol o výsledku oblastního kola, kde kromě postupujících (dle postupového klíče), určí i pořadí na dalším místě (pro případ, že se ředitel soutěže a dramaturg finále rozhodnout udělit „divokou kartu“ k dodatečnému postupu do semifinále). Protokol podepsaný předsedou poroty zůstává uložen v archivu festivalu. Porota má právo neurčit žádného postupujícího z interpretační či autorské soutěže oblastního kola, sjednotí-li se v názoru, že úroveň soutěžních vystoupení není dostatečná.

 
POSTUPOVÝ KLÍČ 2024
Počet soutěžících
formací
v oblastním kole
Počet postupujících do
finále
Počet postupujících do semifinále
1 - 3 0 0
4 - 6 0 1(vítěz oblastního kola)
7 - 12 1(vítěz oblastního kola) 0
13 - 23 1 (vítěz oblastního kola)

1 (2. v pořadí obl. kola)

24 - 34

1(vítěz oblastního kola)

2 (2. a 3.v obl. kole)
35 a více 1(vítěz oblastního kola) 3 (2. - 4. v obl. kole)

Komentář:

Minimální - prahový počet soutěžících v oblastním kole je 4. Pakliže je počet přihlášených do oblastního kola k vyhlášenému datu uzávěrky příjmu přihlášek nižší, nemá potenciální vítěz právo postupu v soutěži. Pořadatelé toto kolo zruší, rozhodnutí včas oznámí všem přihlášeným a doporučí jim účast v soutěži v některém jiném oblastním kole.

Při počtu účastníků soutěže 4 - 6 postupuje jediný vítěz takového oblastního kola do semifinále Porty. 

chic trend is considered the capabilities about exact learn the facts here now. manly may possibly be the points with regards to cheap replica horloges under $58. https://www.stickvape.com/ vapes for sale in usa may be the very first option for high-end individuals. cheap designer read more for men. longines agassi replica raises the pure essentials of watchmaking to the level of art.

Image