Postupový klíč z oblastních kol 2019

I. Postupový klíč z oblastních kol do finále Porty v Řevnicích

Rada festivalu Porta stanovila dle znění Soutěžního řádu festivalu Porta - článku B, bodu 6, postupový klíč z oblastních kol ročníku 2022, podle kterého určí jejich pořadatelé počet postupujících do finále (semifinále) interpretační soutěže Porty 2022, která se uskuteční první červencový víkend v Řevnicích.

Finále soutěže Porty se skládá ze SEMIFINÁLE a FINÁLE.

Přímý postup do finále Porty má jediný vítěz z každého oblastního kola, pokud byla splněna podmínka minimálního počtu soutěžících, což je nejméně sedm . Do semifinále Porty postupuje z každého oblastního kola příslušný počet účastníků dle množství soutěžních formací, které se zúčastnily soutěže oblastního kola.
Poroty a delegáti Rady festivalu mají možnost udělit tzv. ?divokou kartu?, seznají-li, že nad rámec rozhodnutí poroty oblastního kola se v soutěži představily další výjimečné interpretační osobnosti či skupiny. Nominace znamená pouze doporučení pořadateli finále, který ji může využít v případě volných soutěžních míst.
Porota má právo neurčit žádného postupujícího ze soutěže oblastního kola, sjednotí-li se v názoru, že úroveň soutěžních vystoupení není dostatečná.

 
POSTUPOVÝ KLÍČ 2022
Počet soutěžících
formací
v oblastním kole
Počet postupujících do
finále
Počet postupujících do semifinále
1 - 300
4 - 601(vítěz oblastního kola)
7 - 121(vítěz oblastního kola)0
13 - 231 (vítěz oblastního kola)

1 (2. v pořadí obl. kola)

24 - 34

1(vítěz oblastního kola)

2 (2. a 3.v obl. kole)
35 a více1(vítěz oblastního kola)3 (2. - 4. v obl. kole)

Komentář:

Minimální - prahový počet soutěžících v oblastním kole je 4. Pakliže je počet přihlášených do oblastního kola k vyhlášenému datu uzávěrky příjmu přihlášek nižší, nemá potenciální vítěz právo postupu v soutěži. Pořadatelé toto kolo zruší, rozhodnutí včas oznámí všem přihlášeným a doporučí jim účast v soutěži v některém jiném oblastním kole.

Při počtu účastníků soutěže 4 - 6 postupuje jediný vítěz takového oblastního kola do semifinále Porty. Přímý postup jediného vítěze oblastního kola do finále Porty vzniká při počtu nejméně 7 soutěžících sólistů či skupin, které se zúčastnily soutěže oblastního kola.

Image